12 marca 2012 - Poniedziałek

Stwardnienie rozsiane - choroba i terapia

Prof. dr hab. Anna Członkowska (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)

Stwardnienie rozsiane, (nazywane też sclerosis multiplex), jest to choroba układu nerwowego wywołana przez nieprawidłową reakcję układu immunologicznego. W różnych okolicach mózgu i rdzenia kręgowego tworzą się ogniska zapalne. Przyczyna choroby nie jest poznana. Cechą charakterystyczną jest w okresie początkowym samoistne pojawianie się zmian w układzie nerwowym wiecej...


13 marca 2012 - Wtorek

Czy nasze "JA" ma swoje imię?

dr hab. Anna Nowicka (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Pytanie o to, czym jest JA nurtuje ludzkość od stuleci. Z kolei badania naukowe dotyczące tego zagadnienia prowadzone są od dziesięcioleci. Przyniosły one odpowiedzi na wiele ciekawych pytañ badawczych, ale też wiele kwestii wciąż jest dyskutowanych, np. czy informacje związane z własną osobą przetwarzane są w mózgu człowieka w odmienny sposób niż infromacje dotyczące innych osób. wiecej...


14 marca 2012 - Środa

Pamięć robocza - inteligentny zarządca

dr Aneta Brzezicka (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)

Pojęcie pamięci roboczej (working memory) zrobiło furorę przede wszystkim wśród psychologów poznawczych. Jednak ostatnio coraz częściej pojawia się również w kontekście badañ z zakresu psychopatologii, starzenia się czy neuroobrazowania. Wiele deficytów złożonych funkcji poznawczych występujących w takich zaburzeniach jak schizofrenia, depresja, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi, czyli ADHD, wiecej...


15 marca 2012 - Czwartek

Elektryczny ślad myśli

Prof. dr hab. Daniel Wójcik (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Świat, jaki postrzegamy, jest konstruktem naszego mózgu. Wszystkie bodźce zmysłowe na wejściu do naszego ciała zamieniane są na ciągi impulsów kodujących informację o świecie zewnętrznym. Przetworzone w kolejnych miliardach komórek, integrujących informacje z przeszłości ze stanem bieżącym naszym i otoczenia, zamieniane są na komendy sterujące mięśniami, determinując nasz wpływ na otoczenie i zmieniając nasz stan wewnętrzny, uświadamiany i nieuświadamiany. wiecej...


16 marca 2012 - Piątek

Czy grą komputerową naprawimy mózg?

dr Maksymilian Bielecki (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)

Współczesne gry komputerowe przestały być jedynie źródłem beztroskiej rozrywki związanej ze zwalczaniem inwazji kosmitów, czy bieganiem za wirtualną piłką. Coraz częściej wykorzystuje się je, aby realizować inne - poważniejsze - cele (stąd też angielska nazwa tego nurtu - serious games). Istnieją już gry, które pomagają poprawić funkcjonowanie młodych pacjentów w czasie chemioterapii, zwiększają wiecej...


17 marca 2012 - Sobota

Dzień Mózgu na SWPS - wykłady, pokazyDANA PTBUN Instytut Nenckiego Polityka Bio-Imagine Neurokognitywistyka Komitet Neurobiologii PAN PWN Mensa