Organizatorem Tygodnia Mózgu w Warszawie 2010 jest Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego.


Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab Małgorzata Kossut

- przewodnicząca (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)

dr Monika Liguz-Lęcznar

- członek komitetu (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) - e-mail:

m.liguz@nencki.gov.pl

dr Anita Cybulska-Kłosowicz

- członek komitetu (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) - e-mail:

a.cybulska@nencki.gov.pl

Rada Samorządu Doktorantów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Adres:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
ul. Pasteura 3
02 - 093 Warszawa

tel: (0 22) 58 92 248, fax: (0 22) 82 25 342Komitet organizujacy Dni Mózgu na SWPS:

Koło Neuronauki

- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Organizatorzy, patroni, sponsorzy: