Zapraszamy do udziału w konkursach dla dzieci i młodzieży organizowanych z okazji Światowego Tygodnia Mózgu

Konkursy rozstrzygnięte!   WYNIKI

W tym roku organizatorzy przygotowali cztery konkursy:

konkurs naukowy - "Neurospekcja" na najciekawszy projekt naukowy
konkurs plastyczny - Na najlepszy Neurokomiks
konkurs muzyczny - Na najlepszy NeuroRap
konkurs informatyczny - Na projekt graficzny strony internetowej The Polish Brain Bee

Każdy z konkursów posiada niezależną komisję oceniającą, w skład których weszli specjaliści z danej dziedziny.


Termin nadsyłania prac - 29 lutego 2012. Prace prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: tydzienmozgu@nencki.gov.pl, lub tradycyjną pocztą na adres :

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
z dopiskiem - Tydzień Mózgu 2010 oraz tytuł konkursu


ATRAKCYJNE NAGRODY, W TYM KSIążKI   ZOBACZKonkurs naukowy

Ogłaszamy konkurs naukowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najciekawszy eksperyment naukowy

Regulamin

Jury w składzie:

prof. dr hab. Małgorzata Kossut

- neurobiolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

doc. dr hab. Katarzyna Łukasiuk

- neurobiolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

dr Anita Cybulska-Kłosowicz

- neurobiolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN


Konkurs plastyczny

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Neurokomiks” na najlepszy komiks o mózgu

Regulamin

Jury w składzie:

doc. dr hab. Tomasz Werka

- plastyk, neurofizjolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

dr Katarzyna Bartkowska

- neurobiolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

dr Monika Liguz-Lęcznar

- neurobiolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN


Konkurs muzyczny

Ogłaszamy konkurs muzyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „NeuroRap” na najlepszy utwór rapowany o mózgu.

Regulamin

Jury w składzie:

mgr Karolina Laskowska-Macios

- artysta muzyk, absolwentka Szkoły Muzycznej oraz doktorantka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

mgr Magdalena Karetko-Sysa

- doktorantka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

dr Dorota Nowicka

- neurobiolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN


Konkurs informatyczny

Ogłaszamy konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na projekt graficzny strony internetowej The Polish Brain Bee.

Regulamin

Jury w składzie:

prof. Elżbieta Pyza

- neurobiolog, Uniwersytet Jagielloński

dr Anita Cybulska-Kłosowicz

- neurobiolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

mgr Maria Bierzyńska

- doktorantka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
DANA PTBUN Instytut Nenckiego Polityka Bio-Imagine Neurokognitywistyka Komitet Neurobiologii PAN PWN Mensa