Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, mającą na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jest to impreza naukowa organizowana od 13 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, a wspierana przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz projekt BIO-IMAGINE i Redakcję Tygodnika POLITYKA. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii i neuropsychologii. Wykłady mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego oraz najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie nauki.


Wykłady Tygodnia Mózgu 2012 w Warszawie                                                               Wstęp wolny

PONIEDZIAŁEK 12.03.2012

Prof. dr hab. Anna Członkowska (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)

Stwardnienie rozsiane - choroba i terapiaWTOREK 13.03.2012

dr hab. Anna Nowicka (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Czy nasze JA ma swoje imię?ŚRODA 14.03.2012

dr Aneta Brzezicka (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)

Pamięć robocza - inteligentny zarządcaCZWARTEK 15.03.2012

Prof. dr hab. Daniel Wójcik (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Elektryczny ślad myśliPIĄTEK 16.03.2012

dr Maksymilian Bielecki (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)

Czy grą komputerową naprawimy mózg?


Pobierz program Tygodnia Mózgu 2012

Światowy Tydzień Mózgu w Polsce

Tydzień mózgu w Krakowie

Dzień mózgu w Gdańsku

Tydzień mózgu w Poznaniu

Konkursy przygotowane z okazji Tygodnia Mózgu w Warszawie


Przedłużamy termin nadsyłania prac konkursowych!

konkurs naukowy - "Neurospekcja - na najciekawszy projekt naukowy"
konkurs plastyczny - "Na najlepszy Neurokomiks "
konkurs muzyczny - "Na najlepszy NeuroRap"
konkurs informatyczny - "Na projekt graficzny strony internetowej The Polish Brain Bee"


Plakaty Tygodnia Mózgu w Warszawie oraz Dnia Mózgu na SWPS


Pobierz plakat Tygodnia Mózgu 2012 w TN2012, oraz plakat Dnia Mózgu na SWPS w SWPS2012
Pobierz plakat Tygodnia Mózgu 2012

DANA PTBUN Instytut Nenckiego Polityka Bio-Imagine Neurokognitywistyka Komitet Neurobiologii PAN PWN Mensa