13 marca 2010 - Dzień Mózgu na SWPS - wykłady, pokazy


15 - 19 marca 2010 - Wykłady Tygodnia Mózgu w Warszawie

Wykłady odbędą się w siedzibie redakcji tygodnika Polityka przy ulicy Słupeckiej 6, wejście B, godz. 17:00

15 marca 2010 - Poniedziałek

Świadomość widzenia

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Percepcje wzrokowe są jedynie subiektywną pochodną rzeczywistości zależną od mechanizmów uczenia się i działania sieci neuronalnej układu wzrokowego. Wykład ma na celu przedstawienie podstawowych faktów z fizjologii układu wzrokowego, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jaka część informacji wzrokowej jest uświadamiana i na ile odwzorowuje ona rzeczywisty obraz świata. wiecej...


16 marca 2010 - Wtorek

Neuroplastyczność i neurorehabilitacja

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Uszkodzony mózg trudno jest naprawić, ale w wielu przypadkach można pomóc. Żeby pomagać skutecznie, terapeuci opierają się na wiedzy o mechanizmach plastyczności mózgu. Ostatnie 20 lat tę wiedze bardzo posunęło naprzód i pozwoliło na oparcie jej o dowody naukowe, a nie tylko o doświadczenie kliniczne. Niestety, zapotrzebowanie na neurorehabilitację wzrasta - w starzejącym się społeczeństwie rośnie liczba udarów mózgu i chorób neurodegeneracyjnych. wiecej...


17 marca 2010 - Środa

Dopalacze i zioła szamana - cogito?, ergo sum??

Prof. dr hab. Jolanta Zawilska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź)

W 2008 roku otworzono pierwszy w Polsce sklep z tzw. „dopalaczami”. Obecnie sklepy te można spotkać w wielu miastach pod różnymi nazwami. Są one reklamowane na rozmaite sposoby, tak aby oferowany w nich asortyment, stale powiększany i urozmaicany, mógł dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Czy jednak potrafimy wymienić te najczęściej stosowane „dopalacze”, powiedzieć jak działają, czy mogą być niebezpieczne, a jeżeli tak to dlaczego? wiecej...


18 marca 2010 - Czwartek

Janusowe oblicze neuralnej komórki macierzystej

Doc. dr hab. Leonora Bużańska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa)

Komórki macierzyste mają ogromny potencjał terapeutyczny i słusznie uważane są za "lek przyszłości". Mózg i rdzeń kręgowy ma bardzo słabą zdolność regeneracyjną, dlatego zastosowanie komórek macierzystych do terapii chorób neurodegeneracyjnych i pourazowych ubytków tkanki nerwowej jest szczególnie cenne. Z drugiej jednak strony musimy być bardzo czujni, bo komórki macierzyste zastosowane do terapii w sposób niewłaściwy są źródłem tworzenia nowotworów. Co więcej, to właśnie zmiany w "uśpionych" komórkach macierzystych znajdujących się w organizmie człowieka są źródłem większości nowotworów i celowana eliminacja tych komórek może być przełomem w ich leczeniu. wiecej...


19 marca 2010 - Piątek

Zaburzenia odżywiania - jadłowstręt psychiczny i bulimia

(zapis wideo z wykładu)

Prof. dr hab. Irena Namysłowska (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)

W wykładzie omówione zostaną wieloczynnikowe uwarunkowania zaburzeń odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kulturowo-społecznych dotyczących kobiet we współczesnym świecie oraz podstawowe dane o objawach tych zaburzeń i płynących z nich zagrożeniach dla zdrowia i życia dziewcząt i kobiet. wiecej...DANA PTBUN Instytut Nenckiego Polityka Komitet Neurobiologii PAN Neurokognitywistyka SOJUZ Studio