Organizatorem Tygodnia Mózgu w Warszawie 2010 jest Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego.


Komitet organizacyjny:

doc. dr hab. Wioletta Waleszczyk

- przewodnicząca (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)

prof. dr hab. Jolanta Zagrodzka

- członek komitetu (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)

mgr Andrzej Foik

- sekretarz (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) - e-mail:

tydzienmozgu@ptbun.org.pl

Rada Samorządu Doktorantów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Adres:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
ul. Pasteura 3
02 - 093 Warszawa

tel: (0 22) 58 92 444, (0 22) 58 92 267
fax: (0 22) 82 25 342Komitet organizujacy Dni Mózgu na SWPS:

dr Aneta Brzezicka

- Neurokognitywistyka, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Koło Neuronauki, Neurokognitywistyka na SWPSOrganizatorzy, patroni, sponsorzy:DANA PTBUN Instytut Nenckiego Polityka Komitet Neurobiologii PAN Neurokognitywistyka SOJUZ Studio