Coroczne konferencje z cyklu TYDZIEŃ MÓZGU, organizowane są już od 11 lat, z inicjatywy Instytutu Nenckiego, a wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA. Mają one na celu popularyzację wiedzy o mózgu, o jego działaniu w normie i patologii. Do wygłaszania wykładów zapraszamy wybitnych specjalistów z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii i neuropsychologii. Wykłady, które pełnią funkcję edukacyjną, mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego i najnowszych osiągnięć w zakresie procesów naprawczych tego układu.


Wykłady Tygodnia Mózgu 2010 w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Świadomość widzenia


Prof. dr hab. Małgorzata Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Neuroplastyczność i neurorehabilitacja


Prof. dr hab. Jolanta Zawilska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź)

Dopalacze i zioła szamana - cogito?, ergo sum??


Doc. dr hab. Leonora Bużańska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa)

Janusowe oblicze neuralnej komórki macierzystej


Prof. dr hab. Irena Namysłowska (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)

Zaburzenia odżywiania - jadłowstręt psychiczny i bulimia

(zapis wideo z wykładu)


Pobierz program Tygodnia Mózgu 2010

Światowy Tydzień Mózgu w Polsce

Wykłady Światowego Tygodnia Mózgu w Krakowie

Wykłady Światowego Tygodnia Mózgu w Poznaniu

Dni Mózgu w Lublinie

Konkursy przygotowane z okazji Tygodnia Mózgu w Warszawie


Konkursy Tygodnia Mózgu 2010 rozstrzygnięte ! WYNIKI

konkurs literacki - "Ludzie, odkrycia, anegdoty - z historii polskiej neurofizjologii"
konkurs plastyczny - "Zaprojektuj plakat Tygodnia Mózgu 2011"
konkurs muzyczny - "Co w głowie gra?"
konkurs informatyczny - "Pokaż swoją dobrą stronę"


Plakaty Tygodnia Mózgu w Warszawie oraz Dnia Mózgu na SWPS


Pobierz plakat Tygodnia Mózgu 2010 w wysokiej rozdzielczosci, formacie A4 lub wersji do druku oraz plakat Dnia Mózgu na SWPS w wysokiej rozdzielczosci lub formacie A4
DANA PTBUN Instytut Nenckiego Polityka Komitet Neurobiologii PAN Neurokognitywistyka SOJUZ Studio