MÓJ PROFIL     
STRONA GŁÓWNA O TOWARZYSTWIE CZŁONKOSTWO CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY STYPENDIA OFERTY PRACY KONTAKT
    CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM

Osoba prawna lub fizyczna, która pragnie zostać członkiem wspierającym Towarzystwa, składa deklarację gotowości finansowego wspierania działalności Towarzystwa.

Deklarację należy przesłać w wersji papierowej na adres:

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej na adres:

secretary@ptbun.org.pl


Procedura przyjęcia nowego członka wspierającego do PTBUN:

  • Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny podejmując w tej sprawie uchwałę.
  • Członka wspierającego reprezentuje wobec Towarzystwa upoważniony przedstawiciel.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku strony podpisują umowę określającą prawa i obowiązki obydwu stron.
   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42

Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl


2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.