MÓJ PROFIL     
STRONA GŁÓWNA O TOWARZYSTWIE CZŁONKOSTWO CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY STYPENDIA OFERTY PRACY KONTAKT
    CHCĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM

Osoba, która chce zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa deklarację z poparciem dwóch członków zwyczajnych do Zarządu Głównego, załączając informację o ukończonych studiach wyższych, stopniach i tytułach naukowych oraz o swoim dorobku naukowym.

Pobierz deklarację członkowską

Deklarację należy przesłać w wersji papierowej na adres:

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego
Ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej na adres:

secretary@ptbun.org.pl

Do deklaracji należy dołączyć cv i spis publikacji


Procedura przyjęcia nowego członka zwyczajnego do PTBUN:

  • O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje zwykłą większością głosów Zarząd Główny.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydat wpłaca składkę członkowską, po czym zostaje zarejestrowany w bazie danych członków PTBUN.
  • Informacja o przyjęciu nowego członka jest kierowana do FENS przez Sekretarza Towarzystwa.
  • FENS przysyła potwierdzenie członkostwa.

 

Nowy członek powinien niezwłocznie zalogować się na swoje konto na stronie PTBUN (MÓJ PROFIL), gdzie może uzupełnić swoje dane osobowe, sprawdzić status oraz aktualny stan składek.

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42

Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl


2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.