MÓJ PROFIL     
STRONA GŁÓWNA O TOWARZYSTWIE CZŁONKOSTWO CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY STYPENDIA OFERTY PRACY KONTAKT
    TYDZIEŃ MÓZGU

Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, której celem jest popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jej misją jest budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań nad mózgiem. Wykładowcami są wybitni specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii, neuropsychologii, neurofarmakologii, neurofizyki i neuroinformatyki. Wykłady mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego oraz ich najnowszymi osiągnięciami. 

Światowy Tydzień Mózgu jest organizowany na świecie od wielu lat. Pomysł narodził się w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie lat 90. Od tego czasu na całym świecie, co roku, w marcu, organizowane są wykłady, w których naukowcy i klinicyści mówią społeczeństwu, jak działa mózg. W Polsce Tydzień Mózgu jest imprezą organizowaną od 1998 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA. Odbywa się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie i Katowicach. Jego organizację wspiera szereg Instytucji, m.in. w Warszawie: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Instytut Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego PAN; w Krakowie: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński i Instytut Farmakologii PAN; w Katowicach: Uniwersytet Śląski; w Poznaniu: Oddział PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego i Uniwersytet Przyrodniczy.

W 2016 roku Tydzień Mózgu odbył się w Warszawie - Link, w Krakowie - Link i w Poznaniu - Link

   

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42

Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl


2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.