MÓJ PROFIL     
STRONA GŁÓWNA O TOWARZYSTWIE CZŁONKOSTWO CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY STYPENDIA OFERTY PRACY KONTAKT
    NAGRODA MŁODEGO BADACZA

Nagroda Młodego Badacza jest przyznawana co dwa lata przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego  (PTBUN) w celu uhonorowania wybitnego osiągnięcia naukowego doktoranta, w wieku poniżej 30 lat w momencie nominacji, w dziedzinie badania układu nerwowego.  

Kandydat musi być członkiem (studentem, lub zwyczajnym) PTBUN, pracować w instytucie badawczym, lub na uniwersytecie w Polsce, oraz wysłać streszczenie na Kongres PTBUN.  

Młodzi naukowcy mogą sami zgłosić swoją kandydaturę do nagrody, lub być nominowani przez członka PTBUN.

Laureaci są zapraszani do wygłoszenia krótkiego wykładu w trakcie Kongresu PTBUN, otrzymują dyplom i najnowsze książki z dziedziny badań nad układem nerwowym.

JAK WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE?

Po zarejestrowaniu się na Kongres PTBUN należy wysłać następujące dokumenty na adres: secretary@ptbun.org.pl.

  1. życiorys kandydata wraz z krótkim opisem najbardziej wartościowego osiągnięcia.
  2. streszczenie zawierające następujące sekcje: Wstęp, Cel, Metody, Wyniki, Wnioski, wysłane na Kongres PTBUN, które opisuje nowe, jeszcze nieopublikowane wyniki.
  3. list rekomendacyjny promotora, lub kopromotora rozprawy doktorskiej.
   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42

Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl


2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.