MÓJ PROFIL     
    Stypendia FENS

Stypendia podróżne na udział w FENS Forum 2016

PTBUN oferuje 5 stypendiów po 500 EURO na pokrycie kosztów związanych z udziałem w 10th FENS Forum of Neuroscience 2016, które odbędzie się w Kopenhadze w dniach 2-6 lipca, 2016  (http://forum2016.fens.org).

Ubiegający się musi spełnić następujące kryteria:

  • być członkiem PTBUN,
  • być doktorantem co najmniej trzeciego roku studiów doktoranckich lub pracownikiem naukowym  polskiej placówki naukowej,
  • nie przekroczyć wieku 35 lat w dniu 1 lutego 2016
  • być pierwszym autorem doniesienia zjazdowego,  zgłaszanego na FENS Forum 2016.

Stypendyści  zostaną wyłonieni na podstawie wartości naukowej przesłanego abstraktu oraz informacji zawartych w aplikacji. Stypendium może otrzymać tylko jedna osoba z danej jednostki naukowej

Wniosek musi zawierać następujące dokumenty:

  • list wiodący, zawierający uzasadnienie ubiegania się o stypendium i krótki opis ważności opisanego w doniesieniu wyniku (maksymalnie 3000 znaków, ze spacjami)
  • CV z listą publikacji, doniesień zjazdowych,
  • kopię doniesienia zjazdowego, zgłoszonego do prezentacji na FENS Forum 2016,
  • list rekomendujący od promotora lub opiekuna naukowego,

Wnioski należy nadsyłać w formacie pdf w postaci jednego pliku (nazwisko_imię_fens2016) do 1 lutego 2016 (włącznie), a opinie opiekuna do 5 lutego 2016 (włącznie) na adres: secretary@ptbun.org.pl.

Informację o przyznaniu stypendium aplikujący otrzymają do 30 kwietnia 2016 roku.  Stypendia zostaną wypłacone po konferencji, na podane przez stypendystę konto, po  przedstawieniu certyfikatu uczestnictwa w FENS Forum 2016.

Uwaga: można ubiegać się o stypendia wyjazdowe w kilku miejscach, jednak stypendium można otrzymać tylko z jednego źródła. Osoby, które otrzymają stypendia z FENS i IBRO (http://forum2016.fens.org/young-investigators/travel-grants#.Vng3jFKs1SE) nie otrzymają stypendium z PTBUN.

 

 

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.