Stypendia FENS

Stypendia podróżne na udział w FENS Forum 2016

PTBUN oferuje 5 stypendiów po 500 EURO na pokrycie kosztów związanych z udziałem w 10th FENS Forum of Neuroscience 2016, które odbędzie się w Kopenhadze w dniach 2-6 lipca, 2016  (http://forum2016.fens.org).

Ubiegający się musi spełnić następujące kryteria:

Stypendyści  zostaną wyłonieni na podstawie wartości naukowej przesłanego abstraktu oraz informacji zawartych w aplikacji. Stypendium może otrzymać tylko jedna osoba z danej jednostki naukowej

Wniosek musi zawierać następujące dokumenty:

Wnioski należy nadsyłać w formacie pdf w postaci jednego pliku (nazwisko_imię_fens2016) do 1 lutego 2016 (włącznie), a opinie opiekuna do 5 lutego 2016 (włącznie) na adres: secretary@ptbun.org.pl.

Informację o przyznaniu stypendium aplikujący otrzymają do 30 kwietnia 2016 roku.  Stypendia zostaną wypłacone po konferencji, na podane przez stypendystę konto, po  przedstawieniu certyfikatu uczestnictwa w FENS Forum 2016.

Uwaga: można ubiegać się o stypendia wyjazdowe w kilku miejscach, jednak stypendium można otrzymać tylko z jednego źródła. Osoby, które otrzymają stypendia z FENS i IBRO (http://forum2016.fens.org/young-investigators/travel-grants#.Vng3jFKs1SE) nie otrzymają stypendium z PTBUN.