MÓJ PROFIL     
    STYPENDIA FENS FORUM OF NEUROSCIENCE

FENS FORUM OF NEUROSCIENCE

PTBUN oferuje w latach parzystych 5 stypendiów po 500 EURO na pokrycie kosztów związanych z udziałem w FENS Forum of Neuroscience.

Warunki ubiegania się o stypendium:

Ubiegający się musi być:

  • członkiem PTBUN,
  • doktorantem trzeciego lub czwartego roku studiów doktoranckich lub pracownikiem polskiej placówki naukowej w wieku poniżej 35 lat,
  • pierwszym autorem doniesienia zjazdowego prezentowanego na FENS Forum.

Stypendyści  zostają wyłonieni na podstawie wartości naukowej przesłanego abstraktu oraz informacji zawartych w aplikacji. Stypendium może otrzymać tylko jedna osoba z danej jednostki naukowej

Wniosek musi zawierać następujące dokumenty:

  • CV z listą publikacji, doniesień zjazdowych,
  • doniesienie zjazdowe prezentowane na FENS Forum,
  • list rekomendujący od promotora lub opiekuna naukowego,
  • krótki opis ważności opisanego w doniesieniu wyniku

Wnioski mają być nadsyłane w formacie pdf w postaci jednego pliku w styczniu roku, w którym odbywa się FENS Forum na adres: secretary@ptbun.org.pl.

Stypendia są wypłacane po konferencji na podane przez stypendystę konto po  przedstawieniu certyfikatu uczestnictwa w FENS Forum.

Uwaga, można ubiegać się o stypendia wyjazdowe w kilku miejscach, jednak stypendium można otrzymać tylko z jednego źródła. Osoby, które otrzymają stypendia z FENS lub IBRO nie otrzymają stypendium z PTBUN.

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.