STYPENDIA FENS FORUM OF NEUROSCIENCE

FENS FORUM OF NEUROSCIENCE

PTBUN oferuje w latach parzystych 5 stypendiów po 500 EURO na pokrycie kosztów związanych z udziałem w FENS Forum of Neuroscience.

Warunki ubiegania się o stypendium:

Ubiegający się musi być:

Stypendyści  zostają wyłonieni na podstawie wartości naukowej przesłanego abstraktu oraz informacji zawartych w aplikacji. Stypendium może otrzymać tylko jedna osoba z danej jednostki naukowej

Wniosek musi zawierać następujące dokumenty:

Wnioski mają być nadsyłane w formacie pdf w postaci jednego pliku w styczniu roku, w którym odbywa się FENS Forum na adres: secretary@ptbun.org.pl.

Stypendia są wypłacane po konferencji na podane przez stypendystę konto po  przedstawieniu certyfikatu uczestnictwa w FENS Forum.

Uwaga, można ubiegać się o stypendia wyjazdowe w kilku miejscach, jednak stypendium można otrzymać tylko z jednego źródła. Osoby, które otrzymają stypendia z FENS lub IBRO nie otrzymają stypendium z PTBUN.