BIULETYN PTBUNUu

2/2002

 

Szanowni Państwo,

 

Sprawy najpilniejsze:

·        22 maja czeka nas najbliższa impreza Towarzystwa. Jest to:

  SZKOŁA WIOSENNA  pt.  NEUROPLASTYCZNOŚĆ I NEUROREHBILITACJA .

Organizatorzy:   Prof. Anna Członkowska i Prof. Małgorzata Kossut.

Termin i miejsce: 22 maja. Szkoła odbędzie się w Dużej Sali Konferencyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 1/9.

Wpisowe : 20 zł, (płacimy na miejscu) za teksty wykładów. Studenci za darmo.

Termin nadsyłania zgłoszeń o uczestnictwie: 15 maja .

Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa w imprezie przed 15 maja, mogą liczyć na lunch w ramach wpisowego. Uwaga!!! dla spóźnialskich może zabraknąć posiłków. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:

Prof. Małgorzaty Kossut

Email:  kossut@nencki.gov.pl

Fax: [22] 822 53 42

Listownie na adres: Instytut Biologii Doświadczalnej, ul. Pasteura 3 , 02093 Warszawa.

 

PROGRAM SZKOŁY WIOSENNEJ  PTBUN:

NEUROPLASTYCZNOŚĆ   I  NEUROREHABILITACJA

 

22 maja 2002, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego1/9/ Warszawa

 

Program

10.00 – 10.30  Małgorzata Kossut (Instytutu Nenckiego)

 Wstep do neuroplastyczności

 

10.30 – 11.00  Anna Członkowska   (Inst. Psychiatrii i Neurologii)

Cele neurorehabilitacji

 

11.00 –11.20  KAWA

 

11.20 – 11.50  Joanna Seniów  (Inst. Psychiatrii i Neurologii)

Metody odbudowy funkcji poznawczych u chorych po uszkodzeniu mózgu w aspekcie plastyczności ośrodkowego układu nerwowego.

 

 

11.50 – 12.20  Maciej Krawczyk, Marta Sidaway  (Inst. Psychiatrii i Neurologii)

Kliniczne rezultaty intensywnego leczenia ruchem u pacjentów po udarze mózgu.

 

 

12.20 – 13.05  Joanna Lewin -Kowalik (Śląska Akademia Medyczna)

Współczesne strategie badawcze w naprawie nerwów obwodowych.

 

13.05 14.00 LUNCH

 

14.00 – 14.45  Milan Dimitrjevic (Baylor College of medicine, Houston) –

Initiation of standing and locomotion movements in complete SCI subjects “By mimicking” brain stem control of lumbar network with spinal cord stimulation

 

14.45 – 15.15  Urszula Sławińska  (Instytut Nenckiego

Transplanty w terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego.

 

 

15.15 – 15.45  Julita Czarkowska (Instytut Nenckiego)

 Czy można naprawić uszkodzony rdzeń kręgowy; rola neurotrofin w procesach naprawczych.

 

15.45 – 16.30  Krystyna Domańska –Janik  (Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej)

Zastosowanie komórek macierzystych do naprawy układu nerwowego.

 

 

 

 

·        UWAGA!!! Przypominamy, że 30 kwietnia  2002 r. mija termin zgłaszania  prac do konkursu im. Jerzego Konorskiego za najlepszą pracę z dziedziny neurobiologii,  opublikowaną w 2001 r. Informacje o regulaminie nagrody znajdą Państwo na stronie Komitetu Neurobiologii pod adresem Instytutu Nenckiego: http://mistral.nencki.gov.pl/

 

·        Następny Kongres PTBUN odbędzie się w dniach od 16 do 19 lipca 2003 w Warszawie. Ten nietypowy dla naszego Towarzystwa termin związany jest z faktem, że  Światowy Kongres IBRO w Pradze odbędzie się bezpośrednio przed naszym spotkaniem i liczymy na to, że zagraniczni gości przyjadą na obie imprezy. Teraz zwracamy się do Państwa z prośbą o propozycje Sympozjów, warsztatów i wykładów plenarnych. Termin składania propozycji – do 25 maja.

 

Sympozja – na sympozjum przeznaczamy 3 godziny. Według reguł PTBUN można na nie zaprosić najwyżej 2 mówców z zagranicy. Gościom zagranicznym PTBUN opłaca hotel i zwalnia ich z opłaty rejestracyjnej. Krajowym mówcom nic nie opłacamy i z niczego nie zwalniamy. Przy układaniu projektów sympozjów prosimy o wzięcie pod uwagę następujących spraw:

 -  w maju będzie w Warszawie zjazd European Society for Neurochemistry, należy się więc spodziewać, że tematyka neurochemiczna będzie wyeksploatowana.

-         Częścią programu Kongresu PTBUNu będzie Sympozjum Konorskiego, z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora. Problematyka Sympozjum dotyczyć będzie zagadnień bliskich zainteresowaniom Prof. Konorskiego, tj. badaniom nad zachowaniem, emocjami, obrazowaniem mózgu, molekularnymi podstawami uczenia się i pamięci.

Dzięki odrębnemu finansowaniu  na Sympozjum Konorskiego będzie można zaprosić wielu znakomitych uczonych z całego świata.

-     Czekamy na propozycje sympozjów o odmiennej tematyce niż powyższe. Tematyka Sympozjum powinna być na tyle szeroka, by przyciągnąć minimum 40 - 50- słuchaczy.

 

Warsztaty – na warsztaty przeznaczamy 1,5 godziny. Można mieć jednego gościa zagranicznego, na warunkach jak w przypadku sympozjów. Tematyka dowolna, aspekty metodyczne badań mile widziane.

 

Wykłady Plenarne – prosimy o Ľ strony uzasadnienia i podkreślenia wagi dorobku proponowanego wykładowcy.  Zależy nam tu przede wszystkim na wykładowcach z kraju.

 

UWAGA – prosimy nie porozumiewać się z wykładowcami plenarnymi przed przyjęciem propozycji przez Zarząd PTBUN. W przypadku sympozjów, prosimy również informować osoby, które chcielibyśmy słyszeć w swoim sympozjum, że jesteśmy na etapie składania projektu i nie wiadomo, czy projekt będzie przyjęty. Pozwoli to na uniknięcie przykrych sytuacji, kiedy się kogoś zaprasza, a potem odprasza.

 

W związku z trudną sytuacją finansową Uczelni i Instytutów naukowych, Zarząd PTBUN dokłada starań, aby Kongres miał jak najniższe koszta. Dlatego zdecydowaliśmy się na odbycie Kongresu w Warszawie, gdzie mieszka znaczna liczba członków PTBUN. Zapewnimy tanie noclegi i niskie wpisowe. Spodziewamy się udziału najwybitniejszych światowych neurobiologów i zapewnimy dość czasu, aby nasi studenci i doktoranci mogli im pokazać swoje wyniki. Prosimy, żeby przełożyć przyszłoroczne wyjazdy wakacyjne na po 20 lipca i zarezerwować sobie dni od 16go do 19go lipca na VI Kongres PTBUN.

 

Pozdrawiamy wszystkich Państwa wiosennie i świątecznie,

 

M. Kossut  i J. Czarkowska-Bauch

 

Na koniec komunikat z FENS

Dear FENS members,

 

The Society for Neuroscience (SFN) offered to give away 150 ABSTRACT slots for its

annual meeting to FENS members. What does it mean? Usually, you need to be a member

of the SFN in order to be able to sponsor the submission of an abstract. Now, via your FENS

membership, you will be entitled to submit an abstract. The abstract slots will be given out by

FENS on a "first come first serve" basis.

 

To be eligible to reserve such an abstract slot, you have to be a member of a european

neuroscience society which has joined FENS. Moreover, you must be the first author of an

abstract. You will need to obtain a unique SFN/FENS identification number. To receive the

latter, you simply need to send me an e-mail under "d.rossum@mdc-berlin.de" with your

request and your current postal address. I will forward you the information how to proceed

from there on.

 

In addition, the SFN has agreed that ALL FENS members can REGISTER to its annual

meeting at the same price as a SFN member. To obtain the reduced price, please indicate

on your registration form the National Society that you belong to. The registration instructions

will be included in the Preliminary Program, which will be ready to mail in early JULY 2002. To

receive the Preliminary Program, please visit the SFN web site (www.sfn.org) electronic

request location.

 

Please note that abstracts must be RECEIVED on or before Monday April the 22nd 2002, in

Washington D.C. (USA) or submitted electronically by Monday, May 6th 2002.

 

ELECTRONIC SUBMISSION is highly encouraged under http://abstracts.sfn.org for ALL

FENS authors.

 

Please do not hesitate to contact me if you have further questions.

 

Best regards,

 

Dr. Denise van Rossum

The FENS Treasurer's Office

Max-Delbrueck-Center for Molecular Medicine (MDC)

Robert-Roessle-Str. 10

D-13092 Berlin

Phone: +49 30 9406 3336

Fax: +49 30 9406 3819

e-mail: d.rossum@mdc-berlin.de