BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ UKŁADU NERWOWEGO

 

Nr 1/2002

 

                                                                                             

Warszawa, 18 stycznia 2002 r.

 

 

POŻEGNANIE

 

Czwartego stycznia pożegnaliśmy Profesora Mirosława Mossakowskiego. Lista osiągnięć naukowych i organizacyjnych Profesora jest bardzo długa. My jednak chcieliśmy przypomnieć o Jego roli w tworzeniu naszego Towarzystwa. Profesor Mossakowski nie tylko odniósł się entuzjastycznie do pomysłu utworzenia PTBUNu, ale wspomagał nas w  naszych pierwszych krokach organizacyjnych. Był pierwszym prezesem naszego Towarzystwa. Będzie nam bardzo brakowało Jego pasji naukowej  i wyjątkowej  osobowości. 

 

 

Drodzy Państwo

 

·        Przypominamy o terminie zgłaszania abstraktów na FENS – 1 luty 2002 r.  Zgłoszenia abstraktów i rejestracja on – line  http://fens2002.bordeaux.inserm.fr.  

·        Ponadto rozesłaliśmy Państwu  pocztą drukowane informatory.

·        Daedline dofinansowania z IBRO – przysłano przypomnienie

 

February 1 deadline approaches for applications to the IBRO Symposium

and Workshop Funding Programme.

 

As the chair of an IBRO-affiliated Neuroscience Society, you are

alerted to the approaching deadline for applications for grants

through IBRO's Symposium and Workshop Funding Programme.  Please

inform your members of the Programme.  The Programme provides partial

support for international meetings and workshops whose participants

include young scientists and students from less funded countries.

More information can be found on IBRO's website at

http://www.ibro.org/seconda ry/sciissues/sciissues4.htm .

 

I also ask you to notice that the Programme particularly encourages

the use of the internet to expand the sphere of meeting participants,

and it has funds budgeted for this purpose this year.  I encourage

your feedback

·         

 

·         Następny Kongres PTBUN będzie nietypowy – z powodu nawału konferencji w 2003 roku, w tym European Society for Neurochemistry w Warszawie, zarząd postanowił zrobić zjazd o nieco zawężonym programie. Kongres będzie towarzyszył sympozjum organizowanemu z okazji 100 rocznicy urodzin Jerzego Konorskiego, organizowanym prze Instytut Nenckiego. Zaproszenie na sympozjum przyjęło już kilkunastu najlepszych (między innymi Frąckowiak, Silva, Goldman –Rakic, Singer, Everitt, Morris, Buzsaki, Freund, Dudai). Kongres, tak jak sympozjum Konorskiego, odbędą się zaraz po IBRO w Pradze, czyli 16-18 lipca 2003, w Warszawie. Zjazd będzie tani i skromny – niestety Kongres w Toruniu nie przyniósł, w odróżnieniu do poprzednich kongresów, żadnych zysków. Na wiosnę zwrócimy się do Państwa z prośbą o propozycje sympozjów.

 

·         Na wiosnę tego roku będziemy mieli dwie imprezy naukowe Towarzystwa. Termin pierwszej już znamy.

Szkoła Wiosenna pt. Neuroplastyczność i Neuroherabilitacja będzie 22 maja w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Organizatorzy – Anna Członkowska i Małgorzata Kossut.

 

·         Druga to jubileuszowa konferencja receptorowa , organizowana przez Jolę Zawilską i Jurka Nowaka, termin jeszcze nieznany.

 

 

UWAGA!!!

 

Rozpoczęliśmy porządki w sprawie naszych zaległości składkowych. Planujemy:

1.        udostępnienie Państwu na stronie WWW imiennej listy członków Towarzystwa  i zaległości każdego z nas tak, żeby można było łatwo się dowiedzieć ile trzeba zapłacić. To będzie za czas jakiś.

2.        Będziemy prosić osoby notorycznie uchylające się od płacenia składek o zdecydowanie czy mają zamiar pozostać członkami Towarzystwa i na jakich zasadach.

UWAGA – osoby, które nie opłaciły składek za 2001 nie zostaną umieszczone na liście członków PTBUN dla FENS.

 

PKO BP V O/Warszawa 10201055-142452-270-1

 

Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, a że jest to pierwszy raz w tym roku składamy także życzenia pomyślności i sukcesów.

                                                                                      Zarząd Towarzystwa