STYPENDIA FENS REGIONAL MEETINGS

FENS Regional Meeting (FRM) w Pecs (Węgry), 20-23 września, 2017

PTBUN oferuje 2 stypendia po 300 EURO na pokrycie kosztów związanych z udziałem w FRM.

Warunki ubiegania się o stypendium.

Ubiegający się musi być:

Stypendyści zostaną wyłonieni na podstawie wartości naukowej przesłanego abstraktu oraz informacji zawartych w aplikacji.

Wniosek musi zawierać następujące dokumenty:

Wnioski mają być nadesłane w formacie pdf w postaci jednego pliku na adres: secretary@ptbun.org.pl w terminie do 9 kwietnia, 2017.

Stypendia będą wypłacane po konferencji na podane przez stypendystę konto po przedstawieniu certyfikatu uczestnictwa w FRM.

Uwaga, można ubiegać się o stypendia wyjazdowe w kilku miejscach, jednak stypendium można otrzymać tylko z jednego źródła. Osoby, które otrzymają stypendia z FENS lub IBRO nie otrzymają stypendium z PTBUN.