CHCĘ ZGŁOSIĆ CZŁONKA HONOROWEGO

Osoba chcąca zgłosić propozycję Członka Honorowego powinna złożyć pisemny wniosek zawierający opis sylwetki kandydatki/kandydata wraz z uzasadnieniem.

Wniosek należy przesłać w wersji papierowej na adres:

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej na adres:

secretary@ptbun.org.pl