MÓJ PROFIL     
    PRACĘ BADAWCZĄ W DZIEDZINIE NEURONAUKI PROWADZĄ

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, link

Instytut Farmakologii PAN, Kraków, link

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa, link

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, link

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa, link

Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań link

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, link

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, link

Uniwersytet Łódzki, Łódź, link

Uniwersytet Toruński, Toruń, link

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, link

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, link

 

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.