PRACĘ BADAWCZĄ W DZIEDZINIE NEURONAUKI PROWADZĄ

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, link

Instytut Farmakologii PAN, Kraków, link

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa, link

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, link

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa, link

Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań link

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, link

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, link

Uniwersytet Łódzki, Łódź, link

Uniwersytet Toruński, Toruń, link

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, link

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, link