HISTORIA

W trakcie 9-ego Kongresu PTBUN, który odbył się w Warszawie w dniach 9-12 września 2009, zorganizowano historyczną wystawę plakatów pt.  "Wkład Polskich Uczonych w Badania nad Mózgiem" 

Zaprezentowano na nich sylwetki wybitnych Polskich uczonych:

Marcelego Nenckiego
Nikodema Napoleona Cybulskiego
Józefa Babińskiego
Adolfa Becka
Edwarda Flataua
Jana Piltza
Romualda Minkiewicza
Stefana Borowieckiego
Maksymiliana Rose
Jana Dembowskiego
Stefana Pieńkowskiego
Jerzego Choróbskiego
Jerzego Konorskiego
Liliany Lubińskiej
Stelli Niemierko
Ewy Osetowskiej
Mirosława Mossakowskiego
Kazimierza Zielińskiego
Bogusława Żernickiego
Stanisława Wolfartha