MÓJ PROFIL     
    FUNDACJE

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, Warszawa

Fundacja, powołana aktem notarialnym w dniu 19 grudnia 2011 r., działa od 2012 roku. Założycielami Fundacji są wywodzący się z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności tworzący Radę Fundatorów profesorowie: Lech Wojtczak, Jerzy Duszyński, Leszek Kaczmarek, Małgorzata Kossut, Jacek Kuźnicki, Leszek Kuźnicki i Maciej Nałęcz. Jej Przewodniczącym został prof. Lech Wojtczak a Prezesem prof. Stefan Kasicki.

Statutowym celem Fundacji Nenckiego jest wspieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej, kształceniowej i oświatowej z zakresu biologii. W szczególności ma ona propagować dziedzictwo naukowe Instytutu Nenckiego, inicjować i promować wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, wspierać rozwój naukowy wybitnych młodych badaczy, członków kół naukowych, prace badawcze wyróżniających się naukowców współfinansując publikacje ich wyników, promować wykonywanie prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Nenckiego.

 

Siedziba i kontakt:

ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

email: s.kasicki@nencki.gov.pl

www.nenckifoundation.eu/

 

Konto „Fundacja Marcelego Nenckiego wspierania nauk biologicznych”

PKO Bank Polski SA

Nr konta: 37 1020 1055 0000 9102 0288 4807

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.