FUNDACJE

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, Warszawa

Fundacja, powołana aktem notarialnym w dniu 19 grudnia 2011 r., działa od 2012 roku. Założycielami Fundacji są wywodzący się z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności tworzący Radę Fundatorów profesorowie: Lech Wojtczak, Jerzy Duszyński, Leszek Kaczmarek, Małgorzata Kossut, Jacek Kuźnicki, Leszek Kuźnicki i Maciej Nałęcz. Jej Przewodniczącym został prof. Lech Wojtczak a Prezesem prof. Stefan Kasicki.

Statutowym celem Fundacji Nenckiego jest wspieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej, kształceniowej i oświatowej z zakresu biologii. W szczególności ma ona propagować dziedzictwo naukowe Instytutu Nenckiego, inicjować i promować wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, wspierać rozwój naukowy wybitnych młodych badaczy, członków kół naukowych, prace badawcze wyróżniających się naukowców współfinansując publikacje ich wyników, promować wykonywanie prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Nenckiego.

 

Siedziba i kontakt:

ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

email: s.kasicki@nencki.gov.pl

www.nenckifoundation.eu/

 

Konto „Fundacja Marcelego Nenckiego wspierania nauk biologicznych”

PKO Bank Polski SA

Nr konta: 37 1020 1055 0000 9102 0288 4807