1 / 3

NEURONAUKA W POLSCE

Neuronauka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych. Głównym jej celem jest zrozumienie podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka oraz chorób psychicznych i zwyrodnieniowych układu nerwowego.

DZIAŁALNOŚĆ

PTBUN zrzesza osoby pracujące w  dziedzinie neuronauki, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięciach naukowych w tej dziedzinie, prowadzi działalność popularyzatorską, szkoleniową i wydawniczą, oraz reprezentuje krajowe środowiska neurobiologów w kraju i za granicą.

POPULARYZACJA NAUKI

Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, której celem jest popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jej misją jest budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań nad mózgiem.

Nominacje do nagrody Konorskiego
2019-04-17

Nagroda imienia Jerzego Konorskiego nadawana jest corocznie autorom najlepszej pracy z dziedziny neurobiologii, opublikowanej w poprzednim roku i bazującej na badaniach wykonanych głównie w polskim laboratorium. Nagroda przyznawana jest od 2003 roku przez nasze Towarzystwo wspólnie z Komitetem Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk i jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień naukowych w Polsce. Nominacje do nagrody za rok 2018 należy przesyłać do Sekretarz Komitetu Neurobiologii PAN, prof. dr hab. Katarzyny Łukasiuk, na adres k.lukasiuk@nencki.gov.pl do 15 maja 2019. Regulamin nagrody jest tutaj.

Na zbliżającym się zjeździe PTBUN w Katowicach laureaci nagród Konorskiego przyznanych za rok 2016 i 2017 wygłoszą uroczyste wykłady, po których nastąpi oficjalne wręczenie nagród.

 

Wybory Prezesa i Zarządu Głównego PTBUN
2019-04-13

Rozpoczynają się wybory Prezesa elekta oraz członków Zarządu Głównego PTBUN. Komisja Wyborcza PTBUN, w której skład wchodzą dr Katarzyna Kuter (IF PAN), prof. dr hab. Elżbieta Salińska (IMDiK PAN) oraz dr Anita Cybulska-Kłosowicz (IBD PAN), działając w oparciu o regulamin Komisji przygotowała formularz zgłaszania kandydatów.

 

Wybrany w tegorocznych wyborach Prezes elekt obejmie funkcję prezesa zarządu PTBUN w 2021 roku, a nowy zarząd PTBUN rozpocznie swoją działalność po tegorocznym Krajowym Zjeździe w Katowicach 28 sierpnia. W skład Zarządu Głównego wchodzić będzie Prezes, ustępujący Prezes, Prezes elekt, 2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik oraz dwoje członków. Funkcję Prezesa obejmie wybrany uprzednio na Prezesa elekta prof. dr hab. Grzegorz Hess.

 

Na obecnym etapie wyborów prosimy o zgłoszenie jednego kandydata na prezesa elekta oraz do sześciu kandydatów na członków zarządu głównego. Zgłaszani kandydaci powinni uzyskać poparcie przynajmniej pięciu członków Towarzystwa oraz wyrazić zgodę na kandydowanie własnoręcznym podpisem. Prosimy również o wypełnienie krótkiego opisu kandydata.

 

Jednocześnie przypominamy, że zarówno kandydaci, jak i osoby popierające, muszą być pełnoprawnymi członkami Towarzystwa, czyli mieć opłacone bieżące składki członkowskie. W przeciwnym razie zgłoszenie będzie uznane za nieważne. Prosimy o sprawdzenie statusu swoich opłat w bazie PTBUN. Na potrzeby wyborów za decydujący uznajemy status osoby w dniu 14 maja 2019r. Prosimy o przesłanie podpisanych zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2019r pocztą na adres:

 

Katarzyna Kuter              
Instytut Farmakologii PAN
Ul. Smętna 12
31-343 Kraków
z dopiskiem „Wybory PTBUN 2019”

 

lub skan z podpisami na e-mail:
kuter@if-pan.krakow.pl

 

Skan oryginalnej wersji listu Komisji Wyborczej z wezwaniem do zgłaszania kandydatur jest tutaj.

Workshop: Cognitive affective biases - from mechanisms to disease symptoms
2019-04-02

Otrzymaliśmy informację, że w dniach 13-17 maja 2019 roku w zabytkowym dworku w podkrakowskich Tomaszowicach odbędzie się konferencja naukowa "Workshop: Cognitive affective biases - from mechanisms to disease symptoms" poświęcona różnym aspektom tendencyjności poznawczej w chorobach psychicznych, uzależnieniach i modelach zwierzęcych. Do 13 kwietnia można dokonać rejestracji oraz zgłosić propozycje wystąpień ustnych lub wystąpień w ramach sesji plakatowej. Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji !

XXX Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Chronobiologii
2019-03-29

W dniach od 2 do 5 lipca 2019 roku na głównym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się XXX Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Chronobiologii. Do 2 kwietnia można zgłaszać propozycje sympozjów, wystąpień ustnych oraz wystąpień w ramach sesji plakatowej. Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji: http://chronobiology2019.org/ .

14 Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Badań Neuromodulacji
2019-02-21

Otrzymaliśmy informację o organizowanym w Sydney w Australii w dniach od 25 do 30 maja tego roku 14 Światowym Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Badań Neuromodulacji (INS 2019). Tematem przewodnim zbliżajcego się zjazdu będzie "Neuromodulation: Leading a Global Medical Revolution", stąd też odbędą się liczne prezentacje opisujące postęp w rozwoju metod stymulacji układu nerwowego i związane z tym nowe możliwości zastosowań klinicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronach konferencji: https://ins-congress.com/2019/ .

HISTORIA POLSKICH BADAŃ NAD MÓZGIEM
NASI PARTNERZY I WYDAWNICTWA