AKTUALNOŚCI
5 Międzynarodowe Seminarium o Metodach Behawioralnych
2018-03-12

Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach organizuje kolejną, piątą już edycję konferencji „International Seminar on Behavioral Methods”. W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 27-29 września 2018 w Krakowie. Zaproszeni wykładowcy z czołowych ośrodków badawczych w kraju i za granicą gwarantują wysoki poziom naukowy spotkania. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Wszelkie informacje na temat konferencji są dostępne na stronie internetowej: http://www.behavioral-methods.pl/invitation/ .

XI Konferencja Elektrofizjologiczna
2018-03-08

Serdecznie zapraszamy na XI Konferencję "Techniki Elektrofizjologiczne w Badaniach Zjawisk Bioelektrycznych: od Kanałów Jonowych po Sieci Neuronalne", która odbędzie się w dniach 25-26 maja, 2018 w Warszawie, na terenie Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego.

Do udziału w konferencji zachęcamy szczególnie gorąco doktorantów i studentów. Podobnie jak w poprzednich latach, prezentacje uczestników będą miały charakter krótkich wystąpień ustnych w języku angielskim. Abstrakty wystąpień zostaną opublikowane w Acta Neurobiologiae Experimentalis.

Zapraszamy koleżanki i kolegów zajmujących się badaniem się kanałów jonowych, potencjałów błonowych, pojedynczych komórek nerwowych lub ich populacji, jak i neuropsychologów wykorzystujących rejestracje EEG. Zakres tematyczny konferencji obejmuje również elektromiografię, zjawiska bioelektryczności roślin oraz neuroinformatyczne aspekty analizy sygnału.

Termin wczesnej rejestracji oraz nadsyłania abstraktów już wkrótce: 25.03.2018, późna rejestracja: 26.03-25.05.2018.

Więcej na stronie: https://elektrofizjologia2018.nencki.gov.pl/
 

Tydzień Mózgu 2018
2018-03-06

Zachęcamy do udziału w wykładach i imprezach towarzyszących podczas Tygodnia Mózgu organizowanego w marcu w całej Polsce. Nasze Towarzystwo jest oficjalnym patronem Toruńskiego Tygodnia Mózgu oraz "Neurobiologicznego Autobusu", który jest wydarzeniem towarzyszącym Krakowskiemu Tygodniowi Mózgu.

Studia doktoranckie w Pracowni Neurobiologii Widzenia IBD PAN im. M. Nenckiego
2018-03-01

Zapraszamy do składania wniosków na studia doktoranckie realizowane w ramach projektu "Badania EEG procesów uwagowych oraz skuteczności treningu neurofeedback z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości" prowadzonego w Pracownii Neurobiologii Widzenia, Instutut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego  w Warszawie pod opieką Andrzeja Wróbla i Jacka Rogały.

 

Neurofeedback-EEG jest popularną metodą terapeutyczną, mającą również na celu doskonalenie funkcji poznawczych u osób zdrowych (np. sportowców). Dotychczasowe badania nad Neurofeedback-EEG nie potwierdzają w jednoznaczny sposób skuteczności metody. Projekt obejmuje poszukiwania korelatów funkcji poznawczych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w Neurofeedback-EEG i potwierdzenie skuteczności opartego na nich treningu w testach psychologicznych. Projekt obejmuje również wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia wzmacniającego zaangażowanie w trakcie treningu. Celem baadań jest opracowanie skutecznego treningu Neurofeedback-EEG z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Wymogi stawiane kandydatkom lub kandydatom to znajomość metod związanych z prowadzeniem badań EEG, znajomość podstawowych narzędzi analitycznych sygnału EEG (EEGlab) oraz podstawowa znajomość Matlab.

Zgłszenia można składać on-line: http://www.nencki.gov.pl/rejestracja-online lub przesłac na adres  jrogala@nencki.gov.pl

ENCODS 2018, July 5-6, 2018, Berlin
2018-02-26

The European Neuroscience Conference by Doctoral Students (ENCODS) is a conference organised by and for doctoral students, and a partner of FENS (Federation of European Neuroscience Societies). As a training network for PhD students in neurosciences, ENCODS holds annually cross-disciplinary conferences to prepare young neuroscientists to meet the challenges in the field of neurosciences for today and the future.

 

ENCODS 2018 will be held in Berlin, Germany, on July 5-6th, the days preceding the FENS Forum. ENCODS 2018 has been designed to provide an intimate environment where young researchers can interact with both renowned scientists and fellow researchers. It features novel interactive talk formats, like an unconference, workshops and student talks, to foster links among students of different fields of neuroscience.

 

Deadline of application is February 28, 2018.

Post-doc w Pracownii Neuroplastyczności w IBD PAN
2018-02-15

Pracownia Neuroplastyczności w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN poszukuje post-doca zainteresowanego podjęciem badań w ramach projektu NCN Opus pt. „Badania techniką chemogenetyki znaczenia interneuronów hamujących zawierających somatostatynę w plastyczności kory mózgowej.”, kierowanego przez prof. dr hab. Małgorzatę Kossut.  Jest to stanowisko badawcze i nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych. Przewidywany okres trwania umowy to 1,5 roku z wynagrodzeniem brutto wysokości ok. 6000 złotych. Więcej informacji można uzyskać od Grzegorza Dobrzańskiego pod numerem telefonu 22 5892 248.

Medal Instytutu Nenckiego dla PTBUN
2018-02-05

Nasze Towarzystwo zostało uhonorowane medalem 100-lecia Instytutu Nenckiego. Podczas uroczystej ceremonii, która miała miejsce 24 stycznia 2018 w Warszawie, prof. dr hab. Adam Szewczyk, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wręczył medal prof. dr hab. Janowi Celichowskiemu, prezesowi PTBUN.

 

 

 

3rd European Meeting of Neuroscience by PhD students, 25 maja 2018, Grenoble
2018-01-24

Otrzymaliśmy informację o organizowanym przez doktorantów z Instytutu Neuronauk w Grenoble w dniu 25 maja 2018 spotkaniu naukowym młodych badaczy. Uczestnicy przedstawią krótkie wykłady i postery związane z najnowszymi badaniami z wszystkich obszarów neuronauk, uwzględniając kliniczne znaczenie prowadzonych badań. Spotkanie będzie znakomitą okazją do rozwijania kontaktów w europejskiej społeczności akademickiej.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej spotkania: https://neurophdmeeting.sciencesconf.org/registration/index

 

ISRT Network Meeting, 7-8 września 2018, Londyn
2018-01-15

Organizatorzy "20th Spinal Research Network Meeting" zapraszają do udziału zainteresowanych badaczy w spotkaniu, które odbędzie się w dniach od 7 do 8 września 2018 w Londynie. Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronach internetowych organizatorów https://www.spinal-research.org/ .
 

Zmiana składki członkowskiej
2018-01-04

W ostatnich tygodniach zarejestrowany został nowy statut PTBUN. Zgodnie z par. 26 tego statutu, do kompetencji zarządu Towarzystwa należy obecnie ustalenie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych i doktorantów. Zarazem chciałbym Państwa poinformować, że na jednym z ostatnich posiedzeń zarządu omawiano stan finansów Towarzystwa, a dane wskazują że wpływy ze składek członkowskich nie bilansują się kosztami funkcjonowania Towarzystwa. W związku z powyższym, w ostatnich dniach ubiegłego roku (28 grudnia) po dyskusji Zarząd jednomyślnie podjął decyzję o podniesieniu wysokości składki z kwoty 100 zł rocznie do 150 zł. Kwota ta obowiązywać będzie dla przelewów dokonanych od dnia 5 stycznia 2018.

NEURONUS IBRO Neuroscience Forum 2018
2017-12-14

The upcoming 10th conference will take place from the 20-22nd of April 2018 in the Auditorium Maximum of the Jagiellonian University in Kraków, Poland. The NEURONUS IBRO Neuroscience Forum 2018 will mainly consist of two parallel ongoing topical blocks: Cognitive Neuroscience Sessions and Biological Neuroscience Sessions. They will provide a variety of oral lectures concerning such research areas as neurodegenerative diseases, neurogenetics, neuroplasticity, neurophysiology, neuropsychology, emotional processing, stimulus perception or the psychological standpoint on brain lateralisation.

Registration and abstract submission will open soon.

For more information please visit http://www.neuronusforum.pl

Adult Neurogenesis 2018
2017-08-21

Konferencja pt. Adult Neurogenesis odbędzie się 2-4 maja 2018 w Centrum Regeneracyjnych Terapii w Dreźnie (Niemcy). Będzie to 5-ta konferencja, której przewodniczy Profesor Gerd Kempermann.

Terminy:

Streszczenia doniesień ustnych: 2 lutego, 2018
Streszczenia posterów: 11 marzec, 2018

Więcej patrz: LINK

12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)
2017-06-30

12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy) odbędzie się w Warszawie  22-25 marca, 2018.  Kongresowi przewodniczą: Prof. Amos Korczyn i Prof. Jarosław Sławek

Więcej informacji patrz strona Kongresu: www.comtecmed.com/cony/2018 

Organizatorzy oferują znaczne obniżenie opłaty kongresowej dla członków PTBUN patrz: LINK

Terminy: Nadsyłanie abstraktów: 6 stycznia, 2018; Wczesna rejestracja: 9 lutego, 2018

20th International Neuroscience Winter Conference
2017-06-21

20th International Neuroscience Winter Conference odbedzie się w Sölden, Austria, w dniach 11 – 15 kwietnia 2018

Konferencja od lat dotyczy najbardziej aktualnych odkryć w dziedzinie badań układu nerwowego. W trakcie 20-stej Konferencji wykłady wygłoszą zaproszeni, najbardziej prominentni badacze, a wybrane sympozja będą również na bardzo wysokim poziomie naukowym.

Terminy:

Składanie propozycji sympozjów: 30 lipca 2017
Nadsyłanie abstraktów: 23 lutego 2018
Zamknięcie rejestracji on-line: 30 marca 2018

Więcej patrz: LINK