1 / 2

-->
NEURONAUKA W POLSCE

Neuronauka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych. Głównym jej celem jest zrozumienie podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka oraz chorób psychicznych i zwyrodnieniowych układu nerwowego.

DZIAŁALNOŚĆ

PTBUN zrzesza osoby pracujące w  dziedzinie neuronauki, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięciach naukowych w tej dziedzinie, prowadzi działalność popularyzatorską, szkoleniową i wydawniczą, oraz reprezentuje krajowe środowiska neurobiologów w kraju i za granicą.

POPULARYZACJA NAUKI

Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, której celem jest popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jej misją jest budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań nad mózgiem.

5 Międzynarodowe Seminarium o Metodach Behawioralnych
2018-03-12

Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach organizuje kolejną, piątą już edycję konferencji „International Seminar on Behavioral Methods”. W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 27-29 września 2018 w Krakowie. Zaproszeni wykładowcy z czołowych ośrodków badawczych w kraju i za granicą gwarantują wysoki poziom naukowy spotkania. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Wszelkie informacje na temat konferencji są dostępne na stronie internetowej: http://www.behavioral-methods.pl/invitation/ .

XI Konferencja Elektrofizjologiczna
2018-03-08

Serdecznie zapraszamy na XI Konferencję "Techniki Elektrofizjologiczne w Badaniach Zjawisk Bioelektrycznych: od Kanałów Jonowych po Sieci Neuronalne", która odbędzie się w dniach 25-26 maja, 2018 w Warszawie, na terenie Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego.

Do udziału w konferencji zachęcamy szczególnie gorąco doktorantów i studentów. Podobnie jak w poprzednich latach, prezentacje uczestników będą miały charakter krótkich wystąpień ustnych w języku angielskim. Abstrakty wystąpień zostaną opublikowane w Acta Neurobiologiae Experimentalis.

Zapraszamy koleżanki i kolegów zajmujących się badaniem się kanałów jonowych, potencjałów błonowych, pojedynczych komórek nerwowych lub ich populacji, jak i neuropsychologów wykorzystujących rejestracje EEG. Zakres tematyczny konferencji obejmuje również elektromiografię, zjawiska bioelektryczności roślin oraz neuroinformatyczne aspekty analizy sygnału.

Termin wczesnej rejestracji oraz nadsyłania abstraktów już wkrótce: 25.03.2018, późna rejestracja: 26.03-25.05.2018.

Więcej na stronie: https://elektrofizjologia2018.nencki.gov.pl/
 

Tydzień Mózgu 2018
2018-03-06

Zachęcamy do udziału w wykładach i imprezach towarzyszących podczas Tygodnia Mózgu organizowanego w marcu w całej Polsce. Nasze Towarzystwo jest oficjalnym patronem Toruńskiego Tygodnia Mózgu oraz "Neurobiologicznego Autobusu", który jest wydarzeniem towarzyszącym Krakowskiemu Tygodniowi Mózgu.

Studia doktoranckie w Pracowni Neurobiologii Widzenia IBD PAN im. M. Nenckiego
2018-03-01

Zapraszamy do składania wniosków na studia doktoranckie realizowane w ramach projektu "Badania EEG procesów uwagowych oraz skuteczności treningu neurofeedback z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości" prowadzonego w Pracownii Neurobiologii Widzenia, Instutut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego  w Warszawie pod opieką Andrzeja Wróbla i Jacka Rogały.

 

Neurofeedback-EEG jest popularną metodą terapeutyczną, mającą również na celu doskonalenie funkcji poznawczych u osób zdrowych (np. sportowców). Dotychczasowe badania nad Neurofeedback-EEG nie potwierdzają w jednoznaczny sposób skuteczności metody. Projekt obejmuje poszukiwania korelatów funkcji poznawczych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w Neurofeedback-EEG i potwierdzenie skuteczności opartego na nich treningu w testach psychologicznych. Projekt obejmuje również wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia wzmacniającego zaangażowanie w trakcie treningu. Celem baadań jest opracowanie skutecznego treningu Neurofeedback-EEG z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Wymogi stawiane kandydatkom lub kandydatom to znajomość metod związanych z prowadzeniem badań EEG, znajomość podstawowych narzędzi analitycznych sygnału EEG (EEGlab) oraz podstawowa znajomość Matlab.

Zgłszenia można składać on-line: http://www.nencki.gov.pl/rejestracja-online lub przesłac na adres  jrogala@nencki.gov.pl

ENCODS 2018, July 5-6, 2018, Berlin
2018-02-26

The European Neuroscience Conference by Doctoral Students (ENCODS) is a conference organised by and for doctoral students, and a partner of FENS (Federation of European Neuroscience Societies). As a training network for PhD students in neurosciences, ENCODS holds annually cross-disciplinary conferences to prepare young neuroscientists to meet the challenges in the field of neurosciences for today and the future.

 

ENCODS 2018 will be held in Berlin, Germany, on July 5-6th, the days preceding the FENS Forum. ENCODS 2018 has been designed to provide an intimate environment where young researchers can interact with both renowned scientists and fellow researchers. It features novel interactive talk formats, like an unconference, workshops and student talks, to foster links among students of different fields of neuroscience.

 

Deadline of application is February 28, 2018.

HISTORIA POLSKICH BADAŃ NAD MÓZGIEM
NASI PARTNERZY I WYDAWNICTWA