n
Aktualnosci
Zbliżające się terminy
Konferencje
Oferty pracy
O Towarzystwie
Repozytorium
Biuletyn
Statut
Zarząd
Publikacje
Składki
Baza PTBUN

 
 


Stypendia podróżne dla naukowców z Ukrainy na dofinansowanie udziału w konferencji PTBUN w Gdańsku 2015-02-04

PTBUN funduje 6 stypendiów po 500 EURO na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencji Gdańsku dla młodych naukowców z Ukrainy. O stypendia mogą ubiegać się doktoranci i młodzi stażyści do 5 lat po obronie pracy doktorskiej, którzy chcą prezentować w Gdańsku wyniki swoich badań. Na aplikacje czekamy do 30 marca 2015.

szczegóły


Stypendia podróżne na zjazd PTBUN w Gdańsku dla uczestników spoza kraju 2015-01-31

Organizatorzy konferencji PTBUN w Gdańsku fundują 6 stypendiów po 1000 zł na dofinansowanie kosztów podróży uczestników konferencji spoza kraju. O stypendia mogą ubiegać się członkowie PTBUN, aktualnie pracujący poza granicami Polski, którzy zamierzają zaprezentować w Gdańsku wyniki swoich badań.

szczegóły


Stanowisko Komitetu Neurobiologii ws Ustawy o Ochronie Zwierząt Doświadczalnych - apel o poparcie 2015-01-05

Zarząd PTBUN popiera stanowisko Komitetu Neurobiologii w sprawie Ustawy o Ochronie Zwierząt Doświadczalnych. Apelujemy o poparcie poprzez wyslanie listu do Senatorow. Ze stanowiskiem PTBUN można się zapoznać na stronie:

Stanowisko PTBUN


ZAPRASZAMY DO SKLADANIA PROPOZYCJI WYKLADÓW PLENARNYCH i SESJI - ZJAZD PTBUN 2015! 2014-04-18

Czekamy na zgłoszenia propozycji wykładów plenarnych i sympozjów na najbliższy, 12-sty zjazd PTBUN, który odbędzie się w dniach 6-8 września 2015 w Gdańsku.

Temat proponowanego wykładu/sympozjum nie może się powtarzać z tematem wykładu/sympozjum 10-tego lub 11-tego zjazdu PTBUN.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń dostepne są na stronach:

 http://www.ptbun.org.pl/index.php?lang=pl&a=wyklady2015

http://www.ptbun.org.pl/index.php?lang=pl&a=sesja2015

Termin zgłaszania propozycji – 30 sierpnia 2014 r., termin podjęcia decyzji o programie zjazdu – 30 września 2014 r.
 


IBRO-krótkoterminowe stypendia 2013-12-07

IBRO oferuje stypendia na krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe (do 1 miesiąca).  *InEurope Short Stay Grants są dedykowane dla doktorantów i młodych pracowników naukowych do 35 lat.

Więcej informacji na stronie: http://ibro.info/professional-development/funding-programmes/regional-grants/europe-grants/


InEurope Short Stay Grants 2013-12-07

InEurope Short Stay Grants fund visits to European institutions by researchers living and working within Europe, so that they can acquire new methods or specific techniques that are necessary for their work.

The aim of the program is to increase intra-European mobility of young researchers by providing grants for short, goal-directed exchanges within European laboratories. The duration of such visits is limited to a maximum of four weeks.

More information: http://ibro.info/professional-development/funding-prog


The 9th IBRO Congress 2013-12-07

The 9th IBRO World Congres will be in Rio de Janerio, Brazil, on July 7-11, 2015. More information: http://ibro.info/about/programmes/world-congress/


9 Kongres IBRO 2013-12-07

Światowy kongres IBRO odbędzie się w dniach 7-11 lipca 2015 roku w Rio de Janerio, Brazyli. Więcej informacji na stronie: http://ibro.info/about/programmes/world-congress/Logo FENS
Logo NENS
Nencki Institute

Created by Pawel Boguszewski.