1 / 2

NEURONAUKA W POLSCE

Neuronauka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych. Głównym jej celem jest zrozumienie podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka oraz chorób psychicznych i zwyrodnieniowych układu nerwowego.

DZIAŁALNOŚĆ

PTBUN zrzesza osoby pracujące w  dziedzinie neuronauki, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięciach naukowych w tej dziedzinie, prowadzi działalność popularyzatorską, szkoleniową i wydawniczą, oraz reprezentuje krajowe środowiska neurobiologów w kraju i za granicą.

POPULARYZACJA NAUKI

Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, której celem jest popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jej misją jest budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań nad mózgiem.

Konkurs o Nagrodę im. Adolfa Becka rozstrzygnięty
2017-07-31

Laureatem Nagrody im. Adolfa Becka 2017 za znaczące osiągnięcia w dziedzinie neurofizjologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych metodami elektrofizjologicznymi, został prof. dr hab. Andrzej Wróbel z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

Gratulujemy!

 

20th International Symposium on Signal Transduction at the Blood-Brain Barriers
2017-07-08

Komitet Organizacyjny  “20th International Symposium on Signal Transduction at the Blood-Brain Barriers" zaprasza serdecznie do uczestnictwa w sympozjum, które odbędzie się 13–15 września 2017 w Krakowie.

Program sympozjum obejmuje szeroki zakres badań na barierą krew-mózg i będzie zawierać najnowsze odkrycia dotyczące  chorób neurodegeneracyjnych, błonowych receptorów i transporterów,  regulatorów transcytozy, regulatorów epigenezy i transkrypcji, regulacji metabolizmu i dostarczania substancji odżywczych, modeli barier mózgu in vivo i in vitro oraz roli złącz ścisłych i glikokaliksu w przepuszczalności bariery krew-mózg.  Dodatkowo, prezentowane będą badania dotyczące rozwoju chorób neurologicznych i guzów mózgu.

Intencją organizatorów jest zachęcić do nawiązywania kontaktów pomiędzy naukowcami zajmującymi się badaniami podstawowymi, a klinicystami, pracującymi w akademiach, na uniwersytetach i w przemyśle. Wykładowcami będą prominentni naukowcy, a ponadto duża liczba doniesień ustnych będzie wybierana z nadsyłanych streszczeń. Zachęca się młodych naukowców do udziału w Sympozjum.

Do zobaczenia w Krakowie z okazji Jubileuszowego Sympozjum!

Więcej patrz: LINK

Konkurs o Nagrodę Młodego Badacza rozstrzynięty
2017-06-30

Tegorocznymi laureatami Konkursu o Nagrodę Młodego Badacza zostali:

Łukasz Chrobok (Universytet Jagielloński, Kraków) i Joanna Sowa (Instytut Farmakologii PAN, Kraków).

Zwycięzcom gratulujemy!

12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)
2017-06-30

12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy) odbędzie się w Warszawie  22-25 marca, 2018.  Kongresowi przewodniczą: Prof. Amos Korczyn i Prof. Jarosław Sławek

Więcej informacji patrz strona Kongresu: www.comtecmed.com/cony/2018 

Organizatorzy oferują znaczne obniżenie opłaty kongresowej dla członków PTBUN patrz: LINK

Terminy: Nadsyłanie abstraktów: 6 stycznia, 2018; Wczesna rejestracja: 9 lutego, 2018

Profesor Grottel nie żyje
2017-06-29

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 czerwca 2017 roku zmarł w wieku 87 lat profesor Kazimierz Grottel, nestor poznańskiej neurobiologii.

Odszedł wybitny uczony, człowiek o wysokiej kulturze osobistej, którego zaangażowanie w życie społeczne było wzorem do naśladowania. Potrafił ryzykować życiem, wolnością i karierą dla sprawiedliwości i Niepodległej Rzeczpospolitej. Pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci współpracowników.

Biografia Profesora patrz LINK.

HISTORIA POLSKICH BADAŃ NAD MÓZGIEM
NASI PARTNERZY I WYDAWNICTWA